Kati Raatikainen

Jooga

Työskentelen joogaopettajana sekä tanssi- ja esitystaiteilijana. Nautin monenlaisten ihmisten kanssa olemisesta ja pyrin pitämään opetuksessani mukana ekologista asennetta omaa kehomieltä kohtaan. Olen valmistunut joogaopettajaksi Studio Manipurasta 2011 (480 h) ja Seasonal Yin joogaopettajaksi 2018 (300 h), Tanssitaiteen maisteriksi Teatterikorkeakoulusta 2014 ja tanssinopettajaksi (amk) 2006.

Joogatuntini perustuvat vuodenaikojen mukanaan tuomia haasteita ja mahdollisuuksia tasapainottaviin asanoihin sekä somaattisista menetelmistä inspiroituneiseen kokemukselliseen lähestymistapaan.

Heidi Tiainen

Jooga


Olen tanssija, tanssi- sekä joogaopettaja. Valmistuin tanssitaiteen maisteriksi vuonna 2014
Teatterikorkeakoulun tanssijantaiteen linjalta ja tanssinopettajaksi (AMK) vuonna 2009 Turun
Taideakatemiasta. Tieni joogan parissa olen aloittanut vuonna 2008 ja siitä lähtien se on ollut
osa jokapäiväistä arkeani. Olen valmistunut RYT500-joogaopettajaksi YogaSourcelta sekä syventänyt koulutustani yin-joogan parissa YogaRocksilla.

Minulle jooga on kehon ja mielen välinen yhteys, kokonaisuus, jonka tasapainoinen olotila
tuo lähemmäs omaa rytmiä, voimaa ja valoa, jolloin jooga tapahtuu. Tämä antaa mahdollisuuden pysähtyä ihmettelemään itsessä ja ympärillä olevaa iloa ja rakkautta. Ohjaajana haluan tuoda tunneilleni sen ilon sekä oman kehon kunnioituksen ja kuuntelun. Jokainen harjoitus on aina uusi alku, jolloin voi sukeltaa kohti oman kehon sisäistä tanssia ja löytää jotakin uutta itsestään.

Terhi Pursiainen

Pilates

Liike on minulle tutkimusmatka, innostumisen kohde ja mahdollisuus pysähtyä hetkeen.

Tutustuin pilatekseen tanssijan ja tanssiopettajan ammattini kautta ja huomasin pian, että pilates-harjoittelun myötä minulle avautui kehon käytöstä uudenlaista syvyyttä. Kasvanut kiinnostus kehon toiminnallisen kokonaisuuden ymmärtämiseen, biomekaniikkaan ja anatomiaan vei minut lopulta laajoihin pilates-opintoihin Somatic Studiolle. Tämän jälkeen olen jatkokouluttautunut muun muassa Spiraalistabilaatio-, laitepilates- sekä Somatic Stretching –ohjaajaksi.

Olen perehtynyt niin työssäni liikkeen ammattilaisena kuin taidekasvatuksen maisteriopintojen aikana kehon ja mielen yhteyteen ja siihen liittyvien prosessien, kuten mielikuvien, hyödyntämiseen liikkeen harjoittelussa. Nämä asiat näkyvät tunneillani ja kokemukseni on, että pilates-harjoittelu herkistää tietoisuutta kehosta sekä vahvistaa ykseyden kokemusta kehon ja mielen välillä.

Toivon pilates-ohjaajana voivani innostaa kehon kuunteluun ja sen mahdollisuuksien tutkimiseen sekä johdattaa kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oivalluksia, jotka ulottuvat tunneilta arkielämän puolelle asti.


Anni Rissanen

Pilates

Pilatestunneilla työskennellään lempeän dynaamisesti. Harjoitus tasapainottaa kehon toimintaa kokonaisvaltaisesti, se purkaa syntyneitä lihasjännitystiloja, lisää liikkuvuutta ja vahvistaa kehon syvää tukea. Tunnit edistävät erityisesti selän hyvinvointia sekä tasapainottavat hermoston toimintaa.

Olen ohjannut pilatesta vuodesta 2009. Pilatesohjaajaksi valmistuin Somatic Studiolta 2017. Olen myös freelancer tanssija ja tanssinopettaja (TaM).

Tutustuin ensimmäisen kerran pilates-menetelmään opiskellessani tanssia Amsterdamissa vuosina 2004-05. Se tuntui heti omalta ja on ollut siitä asti mukana niin omassa harjoittelussa kuin opettamisessakin.

Minulla on laaja kokemus kehollisuudesta tanssijan opintojen ja tanssin harjoittamisen kautta. Tunneilla edetään rauhallisesti, pyritään keskittymään tarkasti liikkeisiin ja siihen, miten ne tehdään. Pilates-harjoituksen avulla on tarkoitus löytää kehoon lisää tilaa ja saada liikkumiseen vapautta.